Daily Archives: 30. marta 2014.

VB – Animal babies

VB – Animal babies je пример који демонстрира коришћење две контроле екранске форме:

  • Radio button
  • Picture box

Radio button се користи ако је потребно обезбедити избор само једне опције између неколико понуђених. При том се све понуђене опције виде, али само једна је означена. Важнија својства ове контроле су: Name, Text и Checked (True или False).

Picture box се користи за приказ слике као објекта на екранској форми. Важнија својства ове контроле су: Name, Image и Visible (True или False). Погледај видео!
Read the rest of this entry