Daily Archives: 3. novembra 2013.

Word – креирање графикона

Графикони се често срећу у текстуалним документима. Једноставно се читају, тумаче и памте.

Шта је приказано на снимцима?

  • уметање графикона у текстуални документ,
  • подешавање наслова, легенде, лабела, насловљавање координатних оса и густине координатне мреже.

Погледајмо пример креирања „питастог“ графикона.

Пример креирања стубастог графикона.