Daily Archives: 2. novembra 2013.

Excel – креирање графикона

ChartsГрафикони су визуелни приказ табеларних података. За креирање графикона потребно је означити податке и на картици Insert одабрати одговарајућу врсту графикона (погледај слику изнад). Read the rest of this entry