Monthly Archives: oktobar 2013

Excel – коришћење уграђених функција

Главна особина програма Excel је колекција уграђених функција. Колекција се од различиих функција за рад са нумеричким, текстуалним подацима, са датумима и сл.

Предности функција:

  1. поједностављују и убрзавају израчунавања,
  2. омогућавају условна израчунавања. Read the rest of this entry

VB – низови и потпрограми

Примена потпрограма на операције са низом

  • Учитавање елемената низа
  • Приказ елемената низа помоћу listbox-a
  • Одређивање најмањег елемента низа – минимум
  • Одређивање највећег елемента низа – максимум
  • Одређивање збира свих елемената низа
  • Одређивање просечне вредности за цео низ
  • Сортирање у растућем редоследу
  • Сортирање у опадајућем редоследу Read the rest of this entry

VB – функција

Добродошли на неколико језика
headerLanguageПрименом функција омогући приказ поруке „добродошли“ на српском и неколико страних језика по избору. Read the rest of this entry

VB – потпрограми

Потпрограми су делови програмског кода, који се издвајају као посебне целине. Најчешћи разлог због чега се пишу потпрограми је понављање неког дела кода више пута у току програма. Дакле, потпрограмима се поједностављује читљивост кода. Read the rest of this entry

Word – табеле за вежбање

Неколико примера табела за вежбање. За преглед свих табела кликни на линк Настави са читањем који се налати испод слике.
t4
Read the rest of this entry