Daily Archives: 25. septembra 2013.

Excel – формуле

Формуле су један од механизама за израчунавање над нумеричким подацима.

Свака формула почиње знаком једнакости (=) и завршава се ентером. За испис формула користе се адресе ћелија и аритметичке операције: сабирање, одузимање, множење и дељење. Свака од наведених операција мора да Read the rest of this entry

Word – сортирање података у табели и примена формула

Табеларне податке у програму Word можемо сортирати на два начина: у растућем или опадајућем редоследу. Сортирање означава уређивање података према неком правилу. У неким другим програмима постоје веће могућности за сортирање података. Табеле могу да садрже текстуалне податке, нумеричке, датуме и слично.

Read the rest of this entry

Подешавање језика

Распоред знакова на тастатури се разликује од језика до језика. Тако се на пример распоред енглеског  алфабета разликује од француског, али исто тако се оба наведена распореда разликују од српског ћириличног распореда. На које начине може да се подеси језик за рад приказују следећа два снимка.

У првом снимку је приказано укључивање и искључивање језика помоћу линије задатака (taskbar). Read the rest of this entry