Daily Archives: 23. septembra 2013.

VB – наредба вишеструког гранања

Написати програм у програмском језику Visual Basic који ће за унети број месеца (1-12) приказивати број дана у месецу. На пример за унети број 4 биће приказан резултат 30, за 5 тј. мај биће приказан резултат 31. Read the rest of this entry