Monthly Archives: oktobar 2012

Мапе ума – техника учења

Једна од техника учења је техника мапирања ума. Заснована је на повезивању леве и десне хемисфере мозага. Лева хемисфера је задужена за логичко и рационално размишљање, бојеве, речи, набрајања, линије и анализу проблема. Десна хемисфера води бригу о бојама, ритму, 3Д представама и осмишљавању целине посматраног проблема или појаве. Зашто је познавање ових функција битно за учење? Учење је процес који се ослања на памћење и обраду информација које региструјемо. Дубина обраде тих информација и начин осмишљавања омогућавају нам дуже памћење. Мапе ума су веома погодне за учење јер активирају обе хемисфере. Чињенице, речи, бројке се одређеним асоцијацијама повезују и осмишљавају користећи боје, ритам, машту, слике…

Како се мапе креирају?

Кључни појам се поставља у центар мапе. Обично се представља сликом или цртежом у 3 димензије.

Од централног појма се зракасто повлаче гране које су тање како се удаљавамо од центра. На чему се мапа црта? На основу црвене гране можемо да реконструишемо следећу причу. За мапу је потребан папир који је празан, водоравно оријентисан и са израдом се почиње од центра папира.

Шта се на мапама користи? Одговор нам даје плава грана: слике, боје и појединачне кључне речи које се исписују штампаним словима.

Какве су линије на мапи? Линије приказују природан ток. Њихова дужина одговара дужини речи или слике. Дебљина линије се смањује удаљавањем од централног појма. Све линије на једној грани су исте боје. Линије су међусобно спојене.

Који стилови су пожељни? Појединцу је препуштено да самостално улепшава, наглашава делове мапе тако да њено креирање буде забавно.

Каква је структура мапе? Структура треба да буде јасна, са очигледним редоследом. Гране на мапи се изводе од централног појма зракасто тј. радијално. Прегледање мапе треба да изазива стварање асоцијација и да омогући читаоцу или особи која је креирала да реконструише причу о централном појму. Мапа која одговара једној особи не мора да одговара другима. Мапе које су намењене ширем кругу људи морају да буду изузетно јасне, читљиве, да узимају у обзир претходно знање циљне групе.

Ево примера мапе ума о гуштерима.

Унос једноставних формула

Погледајте видео клип о упису једсноставних формула и фокусирајте се на суштину приче. Водитељка говори на енглеском. Не трудите се да разумете сваку реч. Представљене су једноставне формуле за сабирање и одузимање две вредности.

Циљеви су: Read the rest of this entry

Функције Sum и Average

У приложеном видео клипу је демонстрирана примена функција за сабирање и аритметичку средину, као и сложена формула за одређивање средње оцене одељења и одређивање процентуалног удела одличних, врло добрих, добрих, довољних и недовољних ученика у односу на укупан број ученика школе.

Циљеви су: Read the rest of this entry

Excel 2010 – окружење

Основни делови окружења у програму Excel на енглеском. Кликни на слику за увећање.

Excel

Материјале за креирање табела, коришћење формула, функција, сортирање и филтрирање података у програму Excel можете преузимати овде. Ускоро следе и видео материјали за примену функција и креирање дијаграма!